PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO   RASAKILA.LT PARDUOTUVĖJE INTERNETE TAISYKLĖS

Ši sutartis sudaroma tarp UAB Fasaja, juridinio asmens kodas 135823254, esančios Partizanų 232-27, Kaunas, toliau sutartyje vadinama Pardavėja, kuriai priklauso interneto svetainė bei internetinė parduotuvė (e-parduotuvė) esančios interneto adresu rasakila.lt, ir bet kurio asmens, kuris naudodamasis interneto svetainės, esančios adresu rasakila.lt, įrankiais bei priemonėmis, užsako prekių iš internetinės parduotuvės (e-parduotuvės), esančios adresu rasakila.lt, toliau vadinamo Pirkėju.

rasakila.lt pasilieka teisę koreguoti internetinės parduotuvės (e-parduotuvės) Taisykles.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti bei sumokėti už prekes, kurias jis naudodamasis interneto svetainės, esančios adresu rasakila.lt, įrankiais bei priemonėmis, užsakė iš internetinės parduotuvės (e.parduotuvės), esančios adresu rasakila.lt.

2. PRIVATUMO POLITIKA

2.1. Pirkėjui užsakant prekes, Pirkėjas nurodo prekių pristatymui būtinus asmeninius duomenis: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys.

2.2. rasakila.lt įsipareigoja duomenis naudoti prekių užsakymo ir pristatymo tikslais.

2.3. rasakila.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus rasakila.lt. partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas rasakila.lt e.parduotuvėje, pažymi varnelę, jei sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš rasakila.lt  apie naujas prekes, straipsnius, akcijas, rekomenduojamas paslaugas ir pan. 2.4.1 rasakila.lt įsipareigoja sudaryti klientui salygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo, informuodamas rasakila.lt apie atsisakymą nurodant el. pašto adresą, į kurį nebenori gauti pranešimų, atsiusdamas el. laiską ar SMS žinutę arba paskambinęs, kontaktuose nurodytasi telefonais ir el. pašto adresais.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR MOKĖJIMAS UŽ PREKES

3.1. Prekių užsakymo tvarka aprašyta internetinės parduotuvės (e.parduotuvės), esančios adresu rasakila.lt, skyriuje „Kaip pirkti“.

3.2. Pirkėjas išsirenka prekės pakuotę, pasirenka pageidaujamą prekės dydį bei prekės spalvą, nurodo prekių kiekį, ir spausdamas nuorodą "į krepšelį" pasirenka pageidaujamas pirkti prekes. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

3.3. Pirkėjas prieš pateikdamas užsakymą turi peržiūrėti krepšelio turinį (spausti krepšelio ženklą puslapio viršuje dešnėje pusėje). Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas gali pašalinti arba pasirinkti kitas prekes.

3.4. Jei krepšelio turinys atitinka Pirkėjo pasirinkimą, pirkėjas turi paspausti nuorodą „Pirkti“ bei pateiktoje formoje įrašyti savo asmens duomenis, adresą, telefoną. Taip pat pristatymo adresą bei pasirinkti Pristatymo ir Apmokėjimo būdus.

3.5. Paspaudus dar kartą „Pirkti“, Pirkėjui pateikiamos šios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos. Sutikdamas su sutarties sąlygomis, Pirkėjas pažymi apie savo sutikimą pažymėdamas varnelę atsiradusiame laukelyje.

3.6. Paspausdamas nuorodą „Apmokėjimo patvirtinimas. Patvirtinu užsakymą“ Pirkėjas pateikia užsakymą Pardavėjui.

3.7. Gavęs užsakymą bei jį patikrinęs Pardavėjas jį patvirtina Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsdamas elektroninės formos išankstinę sąskaitą apmokėjimui. Kol Pirkėjui neišsiunčiama elektroninės formos išankstinė sąskaita apmokėjimui, laikoma, kad Pirkėjo užsakymas nėra priimtas ir pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.

3.8. Pirkėjui atlikus mokėjimą į nurodytą UAB "Fasaja“ sąskaitą ir pinigus įskaičius į Pardavėjo banko sąskaitą, Pardavėjas išsiunčia prekes, šios pirkimo-pardavimo sutarties egzempliorių patvarioje laikmenoje ir PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu adresu.

3.9. Jei Pirkėjas, pateikęs užsakymą ir gavęs Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei gavęs elektroninės formos išankstinę sąskaitą apmokėjimui, per 5 darbo dienas nesumoka išankstinėje sąskaitoje nurodytos sumos, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.     

4. KAINA, KIEKIS, ASORTIMENTAS

4.1. Prekės kaina-kaina užsakymo pateikimo metu nurodyta prie prekės internetinėje parduotuvėje (e.parduotuvėje), esančioje adresu rasakila.lt. Kainos užsakyme nurodomos eurais su visais mokeščiais.

4.2. Į kainą įeina taros, markiravimo, įpakavimo išlaidos.

4.3. Pardavėjas prekes pristato naudodamasis UAB „Omniva“ paslaugomis. 

4.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekių pristatymą Pardavėjui mokėdamas už užsakytas e. parduotuvėje prekes, gavęs elektroninės formos išankstinę sąskaitą apmokėjimui.

4.5. Prekių kiekis yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame Pirkėjo užsakyme, kuriuo jis užsako prekes.

4.6. Prekių asortimentas pasirenkamas iš pirkimo metu e. parduotuvėje esančių prekių ir nurodomas Pardavėjo patvirtintame Pirkėjo užsakyme.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjui patvirtinus Pirkėjo užsakymą ir Pirkėjui sumokėjus už užsakytas prekes bei prekių siuntimo išlaidas, Pardavėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas išsiųsti užsakytas prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.

5.2, Jei Pirkėjui sumokėjus už užsakytas prekes, Pardavėjas neturi visų ar dalies užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pirkėją ir suderinti prekių pristatymo terminą.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes nuosavybėn ir sumokėti Pardavėjui užsakytų prekių kainą bei prekių siuntimo (pašto) išlaidas, jei pagal numatytas pirkimo sąlygas jam tai priklauso.

5.4. Jei Pirkėjas pasirinko apmokėjimą grynaisiais pristatymo metu, jis įsipareigoja už prekes sumokėti grynaisiais pinigais atvykus kurjeriui. Prekės išsiunčiamos tik po to, kai su Pirkėju susisiekiama ir įsitikinama, kad už prekes bus apmokėta.

5.5. Jei Pirkėjas pasirinko atsiimti prekes  fizinėje Rasakila parduotuvėje Vilniuje, adresu Vilniaus g.4/ Tilto 35, nurodydamas apmokėjimą banko pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už užsakytas prekes iš anksto prieš pasiimant prekes iš fizinės parduotuvės.

5.6.  Jei užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, rasakila.lt įsipareigoja pateikti visas į komplektą įeinančias prekes.

5.7. Jei Pirkėjas, gavo prekes, kurios neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas informuoja apie tai rasakila.lt nurodytais kontaktais.

6. PREKIŲ PERDAVIMAS, NUOSAVYBĖS IR ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO AR SUGEDIMO RIZIKOS PERĖJIMO MOMENTAS

6.1. Nuosavybės teisė į prekes ir jų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo rizika pereina Pirkėjui gavus prekes iš UAB „Omniva“ kurjerio.

6.2. Jei Pirkėjas, gavęs iš UAB „Omniva“ kurjerio pranešimą apie prekių pristatymą, neturi galimybės priimti prekių, Pirkėjas, papildomai derina su kurjeriu tinkamą pristatymo laiką.

6.3. Pakartotiniai susisiekimai su Pirkėju atliekami ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos rasakila.lt.  Tokiu atveju Pirkėjas negali reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Rasakila.lt visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas ir Pardavėjas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį naudodamiesi tik elektroninėmis ryšio priemonėmis (nuotolinę sutartį) ir dėl to Pirkėjas negali prieš sudarydamas sutartį pasinaudoti teise apžiūrėti prekių, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

7.2. Jeigu Pirkėjas viena sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę atsisakyti visų viena sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena sutartimi įsigytų prekių, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

7.3. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie sutarties atsisakymą pateikdamas tinkamai užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą atsisakymo pavyzdinę formą arba pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku) jei pagal jį galima identifikuoti sutarties atsisakantį asmenį bei pirkimo-pardavimo sutartį.

7.4. Pirkėjo teisė sutarties 7.1-7.3 punktuose nustatyta tvarka atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties netaikoma:

7.4.1. užsakymams dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

7.4.2. užsakymams dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

7.4.3. užsakymams dėl prekių, kurios ne iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai pritaikytos Pirkėjo reikmėms;

7.4.4 užsakymams dėl prekių, kurios Civilinio kodekso 6.22810  straipsnio nuostatomis, yra negrąžinamos.

7.5. Pardavėjas visais atvejais turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę bei grąžinti už ją Pirkėjo sumokėtą kainą, jei:

7.5.1. prekė yra naudota ir/ar sugadinta;

7.5.2. pasibaigęs prekės galiojimo terminas ar neišsaugotos prekės vartojamosios savybės;

7.6. Tik esant Pardavėjo ir Pirkėjo bendram sutarimui ir Pirkėjui sutinkant, kad iš grąžinamos Pirkėjui už grąžinamas prekes pinigų sumos būtų išskaičiuotas prekių vertės sumažėjimas, Pardavėjui gali būti grąžinamos:

7.6.1. prekės, kurios yra praradusios prekinę išvaizdą ir nebegali būti realizuojamos už pirminę kainą (įskaitant ir pakuotės pažeidimus nebūtinus prekės apžiūrai);

7.6.2. prekės kiekis, komplektiškumas neatitinka Pirkėjo įsigytos prekės kiekio ir/ar komplektiškumo;

7.6.3. Pirkėjas nepateikia prekės įsigijimo iš Pardavėjo įrodančių dokumentų;

7.7. Prekes Pirkėjas grąžina ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po sutarties atsisakymo.

7.8. Prekių gražinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

7.9. Kol Pirkėjas nėra grąžinęs prekių, Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjo sumokėtų sumų.

7.10 Prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. (visa kitą siūlytume išbraukti)

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms pagrindais, numatytais Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

8.2. Atsiradus tokioms aplinkybėms prašanti atleisti nuo atsakomybės šalis privalo per 5 dienas pranešti apie tai kitai sutarties šaliai, kitaip ji neatleidžiama nuo atsakomybės.

8.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, sutartis gali būti nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva, raštu apie tai pranešus kitai šaliai.

9. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Ši sutartis įsigalioja Pardavėjo internetiniame puslapyje rasakila.lt esančioje

e. parduotuvėje Pirkėjui varnele pažymėjus, kad jis sutinka su sutarties sąlygomis bei pateikus užsakymą, o Pardavėjui užsakymą patvirtinus, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimo įvykdymo.

9.2. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti papildomame susitarime ir patvirtinami abiejų šalių parašais.

9.3. Visi šios sutarties priedai, pasirašyti šalių, yra neatskiriama sutarties dalis.

10. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. Visi ginčai tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.2 Dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo neteisminiu būdu kreipiamasi į žemiau esančią EGS platformą:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

11. INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

UAB  „Fasaja”
Partizanų 232-27, 50316 Kaunas
Įm. kodas 135823254
PVM kodas LT358232515
AB SEB bankas
a/s LT927044060003577063,
el. parduotuvė www.rasakila.lt
el. paštas 
info@rasakila.lt